Pályázatok

Kedvezményezett neve

INM PARTNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe

„Az INM PARTNER Kft. piaci pozícióját erősítő, kapacitásbővítő fejlesztések megvalósítása”

Támogatás összege

40 906 902 Ft

Támogatás mértéke

50%

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt alapvető célja két teljesen új termelőeszköz beszerzése.

Az eszközbeszerzés, mely jelen esetben 1 db megmunkáló gépet (központot) (teljes költsége nettó 62.992.626,- Ft) és 1 db 3D szkenner (teljes költsége nettó 18.821.179,- Ft) jelent, a Kft. számára több szempontból is kiemelkedő fontosságú. A gépiparban az alkatrészekkel szemben folyamatosan növekvő elvárás a fokozott pontosság, valamint a minél magasabb színvonalú esztétikai megjelenés, valamint minőség, mely igényeket csak akkor lehet maradéktalanul kiszolgálni, amennyiben megfelelő, azaz korszerű megmunkáló gépek állnak rendelkezésre.

 

A vevői igények maradéktalan kielégítése mellett fontos cél a hatékonyság, a gyorsaság, és a kapacitások növelése is.

Tekintettel arra, hogy az újabb gépek funkcióikban, a Kft. jelenlegi gépeihez képest többet tudnak nyújtani, így az új gépek beszerzésével a gyártási idő csökkenthető, amely egyrészt hozzájárul a kapacitások növekedéséhez, ezáltal a vevői többletigények maximális kielégítéséhez, valamint a rövidebb gyártási idő növeli a Kft. versenyképességét a külföldi piacokon. A projekt keretében beszerzésre kerülő új technológiával rendelkező gépek megfelelő képzettségű szakembergárdát igényelnek, ezért szakmai továbbképzésre és/vagy létszámnövekedésre is sor kerül az új gépek beszerzését követően. Az új gépek beszerzésének következtében az új technológiai megoldások rendelkezésre állásával a Kft. olyan komponensek gyártását is el tudja vállalni, amelyek gyártására jelenleg nem adottak a feltételek, ezáltal bővül a Kft. termékeinek köre, illetve profilja, mely egyben vevőkörbővülést is eredményez.

 

A programozható 3D mérő scanner beszerzése biztosítja a gyártott termékek megfelelő minőségét.

A szkenner segítségével a Kft. számára lehetőség nyílik az alkatrészek digitalizálására, így olyan darabok is reprodukálhatóvá válnak, amelyekről nem áll rendelkezésre pontos műszaki dokumentáció. A 3D szkenner beszerzésével a Kft. versenyelőnyre tehet szert mind a hazai, mind pedig a külföldi piacokon.

 

Összességében elmondható, hogy mind a két új eszköz beszerzése egyértelműen növeli a Kft. termelési kapacitásait, versenyképességét, támogatja a külföldi piacokon való megjelenését, a külföldi piaci részedésének növelését. A két eszköz beszerzése nagyban hozzájárul a Kft. kapacitásainak bővítéséhez, piaci céljainak eléréséhez. A fejlesztés megvalósításával a Kft. tovább kívánja erősíteni a jelenlegi beszállítói kapcsolatait (Bosch Packaging Systems Kft., Csaba-Metal Kft., Prec-Cast Öntödei Kft.).

A projekt fizikai befejezésének napja

2018.07.25.

Kedvezményezett neve

INM PARTNER Kft.

A projekt címe

AZ INM PARTNER KFT. TERMELÉSI KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE

Támogatás összege

25.154.664,- Ft

Támogatás mértéke

50%

A projekt tartalmának bemutatása

A támogatás elnyerését követően a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató kiadta az INM Partner Kft., mint kedvezményezett részére a GINOP-1.2.1-14-2014-00579 azonosítószámú támogatói okiratot.

 

Az INM Partner Kft. alkatrészek forgácsolására, ezen belül is a prototípus, egyedi, valamint kisszériás alkatrészek előállítására specializálódott, melyek fokozott pontosságot igényelnek. A termelés dominánsan exportra történik.

A gépiparban növekvő tendenciának számít az alkatrészekkel szemben elvárt fokozott pontosság növelése, valamint az esztétikai megjelenés, melyeket csak akkor lehet maradéktalanul biztosítani, ha megfelelő körülményeket teremtünk, melynek alapja a korszerű megmunkáló gép.

 

A fejlesztés keretében egy CNC esztergagép beszerzése valósult meg.

A fejlesztés eredményeként az általunk előállított termékek minőségének javulás, valamint a gyártási idő csökkenése érhető el, amivel egyrészt kapacitásnövekedést tudunk elérni, valamint a rövidebb gyártási idő miatt versenyképességünk növekszik a piacon. Az új berendezés által szélesíthetjük termékkínálatunkat és ennek eredményéül a megrendelői körünket is.

Az új gép funkciójában a mostani körülményekhez képest többet tud nyújtani, ezáltal a gyártási idő csökkenthető, amivel egyrészt kapacitásnövekedést tudunk elérni, valamint a rövidebb gyártási idő miatt versenyképesebb szolgáltatást nyújthatunk a piacon. A berendezés képes kiváltani több meglévő, elavult gép tevékenységét. A kapacitás, a minőség növekedés, valamint az elvégezhető speciális műveletek lehetőséget biztosítanak további export piacra való belépésre, mely a vállalkozás működésének stabilitását erősítik.

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozás piaci versenyelőnye tovább növekedett versenytársaival szemben, a vevői igények hatékonyabb és nagyobb tömegben / választékban történő kielégítésére vált alkalmassá.

A 25.154.664 Ft európai uniós támogatás segítségével megvalósult fejlesztés hozzájárul a vállalkozás gazdaságos működésének feltételeihez, s ezáltal a jelenleg alkalmazott 8 fő foglalkoztatásához.

A projekt fizikai befejezésének napja

2015.09.18-2016.07.28.