Competition

Beneficiary's name

INM PARTNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Project title

„Az INM PARTNER Kft. piaci pozícióját erősítő, kapacitásbővítő fejlesztések megvalósítása”

Amount of support

40 906 902 Ft

Rate of support

50%

Presentation of the project content

A projekt alapvető célja két teljesen új termelőeszköz beszerzése.

Az eszközbeszerzés, mely jelen esetben 1 db megmunkáló gépet (központot) (teljes költsége nettó 62.992.626,- Ft) és 1 db 3D szkenner (teljes költsége nettó 18.821.179,- Ft) jelent, a Kft. számára több szempontból is kiemelkedő fontosságú. A gépiparban az alkatrészekkel szemben folyamatosan növekvő elvárás a fokozott pontosság, valamint a minél magasabb színvonalú esztétikai megjelenés, valamint minőség, mely igényeket csak akkor lehet maradéktalanul kiszolgálni, amennyiben megfelelő, azaz korszerű megmunkáló gépek állnak rendelkezésre.

 

A vevői igények maradéktalan kielégítése mellett fontos cél a hatékonyság, a gyorsaság, és a kapacitások növelése is.

Tekintettel arra, hogy az újabb gépek funkcióikban, a Kft. jelenlegi gépeihez képest többet tudnak nyújtani, így az új gépek beszerzésével a gyártási idő csökkenthető, amely egyrészt hozzájárul a kapacitások növekedéséhez, ezáltal a vevői többletigények maximális kielégítéséhez, valamint a rövidebb gyártási idő növeli a Kft. versenyképességét a külföldi piacokon. A projekt keretében beszerzésre kerülő új technológiával rendelkező gépek megfelelő képzettségű szakembergárdát igényelnek, ezért szakmai továbbképzésre és/vagy létszámnövekedésre is sor kerül az új gépek beszerzését követően. Az új gépek beszerzésének következtében az új technológiai megoldások rendelkezésre állásával a Kft. olyan komponensek gyártását is el tudja vállalni, amelyek gyártására jelenleg nem adottak a feltételek, ezáltal bővül a Kft. termékeinek köre, illetve profilja, mely egyben vevőkörbővülést is eredményez.

 

A programozható 3D mérő scanner beszerzése biztosítja a gyártott termékek megfelelő minőségét.

A szkenner segítségével a Kft. számára lehetőség nyílik az alkatrészek digitalizálására, így olyan darabok is reprodukálhatóvá válnak, amelyekről nem áll rendelkezésre pontos műszaki dokumentáció. A 3D szkenner beszerzésével a Kft. versenyelőnyre tehet szert mind a hazai, mind pedig a külföldi piacokon.

 

Összességében elmondható, hogy mind a két új eszköz beszerzése egyértelműen növeli a Kft. termelési kapacitásait, versenyképességét, támogatja a külföldi piacokon való megjelenését, a külföldi piaci részedésének növelését. A két eszköz beszerzése nagyban hozzájárul a Kft. kapacitásainak bővítéséhez, piaci céljainak eléréséhez. A fejlesztés megvalósításával a Kft. tovább kívánja erősíteni a jelenlegi beszállítói kapcsolatait (Bosch Packaging Systems Kft., Csaba-Metal Kft., Prec-Cast Öntödei Kft.).

Date of physical completion of the project

2018.07.25.

Beneficiary's name

INM PARTNER Kft.

Project title

AZ INM PARTNER KFT. TERMELÉSI KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE

Amount of support

25.154.664,- Ft

Rate of support

50%

Presentation of the project content

A támogatás elnyerését követően a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató kiadta az INM Partner Kft., mint kedvezményezett részére a GINOP-1.2.1-14-2014-00579 azonosítószámú támogatói okiratot.

 

Az INM Partner Kft. alkatrészek forgácsolására, ezen belül is a prototípus, egyedi, valamint kisszériás alkatrészek előállítására specializálódott, melyek fokozott pontosságot igényelnek. A termelés dominánsan exportra történik.

A gépiparban növekvő tendenciának számít az alkatrészekkel szemben elvárt fokozott pontosság növelése, valamint az esztétikai megjelenés, melyeket csak akkor lehet maradéktalanul biztosítani, ha megfelelő körülményeket teremtünk, melynek alapja a korszerű megmunkáló gép.

 

A fejlesztés keretében egy CNC esztergagép beszerzése valósult meg.

A fejlesztés eredményeként az általunk előállított termékek minőségének javulás, valamint a gyártási idő csökkenése érhető el, amivel egyrészt kapacitásnövekedést tudunk elérni, valamint a rövidebb gyártási idő miatt versenyképességünk növekszik a piacon. Az új berendezés által szélesíthetjük termékkínálatunkat és ennek eredményéül a megrendelői körünket is.

Az új gép funkciójában a mostani körülményekhez képest többet tud nyújtani, ezáltal a gyártási idő csökkenthető, amivel egyrészt kapacitásnövekedést tudunk elérni, valamint a rövidebb gyártási idő miatt versenyképesebb szolgáltatást nyújthatunk a piacon. A berendezés képes kiváltani több meglévő, elavult gép tevékenységét. A kapacitás, a minőség növekedés, valamint az elvégezhető speciális műveletek lehetőséget biztosítanak további export piacra való belépésre, mely a vállalkozás működésének stabilitását erősítik.

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozás piaci versenyelőnye tovább növekedett versenytársaival szemben, a vevői igények hatékonyabb és nagyobb tömegben / választékban történő kielégítésére vált alkalmassá.

A 25.154.664 Ft európai uniós támogatás segítségével megvalósult fejlesztés hozzájárul a vállalkozás gazdaságos működésének feltételeihez, s ezáltal a jelenleg alkalmazott 8 fő foglalkoztatásához.

Date of physical completion of the project

2015.09.18-2016.07.28.